procesy sądowe, upadłość konsumencka, obsługa spółek, prawo medyczne, błędy medyczne, kancelaria w Poznaniu

_____

 

Specjalizujemy się w sporach i procesach sądowych, prawie medycznym,

prawie  gospodarczym oraz prawie upadłościowym i egzekucji.

 

_____

Zapraszam Państwa do kontaktu 

 

                             

Kancelaria Radcy Prawnego

 
Magdalena Szeliga
 
606 98 18 66
 
 
Aleja Wielkopolska 67/1
60-603 Poznań

 

 

Kontakt      

  

18 maja 2020
Siła wyższa a Kodeks cywilny W praktyce przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec. Przykładami siły wyższej są działania sił
15 kwietnia 2020
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca
04 kwietnia 2020
Ustawa tzw. „tarcza antykryzysowa” wprowadza możliwość obniżenia wynagrodzenia pracownikom objętym przestojem ekonomicznym nie więcej niż o 50%. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pracodawca, u którego
03 kwietnia 2020
4 marca 2020 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy prawa upadłościowego, które diametralnie zmienią dotychczasowe zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej. Moi klienci coraz częściej pytają, co się zmieni w nowych przepisach

Aktualności 

 

COVID-19 

prawne aspekty pandemii 

 

03 lipca 2020
Pożyczka 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorców zostanie umorzona automatycznie Ta informacja powinna ucieszyć wszystkich mikroprzedsiębiorców, którzy skorzystali z tej formy pomocy.   Zgodnie z Tarczą Antykryzysową 4.0 przedsiębiorca, który otrzymał pożyczkę w
24 czerwca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0  już obowiązuje – poznaj najważniejsze zmiany! Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., wprowadza szereg istotnych zmian. Oto najważniejsze z nich. 1. Zmiany
26 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów. Tarcza Antykryzysowa 1.0 w art. 15 zzs przewidywała, że bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym między innymi postępowaniach sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych,
25 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów w sprawach administracyjnych  Istotną regulacją Tarczy 1.0 było postanowienie art. 15zzr zawieszające bieg terminów prawa administracyjnego. Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 w okresie
18 maja 2020
Siła wyższa a Kodeks cywilny W praktyce przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec. Przykładami siły wyższej są działania sił
03 maja 2020
Jeżeli korzystasz z wielu instrumentów wsparcia, np. mikropożyczki udzielanej przez powiatowe urzędy pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz ulg w zakresie należności z tytułu najmu, sprawdź zasady kumulacji. Przed
16 kwietnia 2020
W jaki przypadkach Sanepid może nałożyć karę pieniężną? Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem
15 kwietnia 2020
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca
07 kwietnia 2020
Pożyczka do 5.000 zł dla mikro firm. Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy z dnia 07.04.2020 r. : celem mikropożyczki jest utrzymanie w zatrudnieniu pracowników dlatego
05 kwietnia 2020
A) DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ DLA MIKRO, MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Przewiduje się możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek obrotów. Dotyczy
05 kwietnia 2020
  A) DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DO 3 MIESIĘCY Właściwy powiatowy urząd pracy może na wniosek przedsiębiorcy przyznać dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez maksymalny okres 3 miesięcy. Dofinansowanie
04 kwietnia 2020
Ustawa tzw. „tarcza antykryzysowa” wprowadza możliwość obniżenia wynagrodzenia pracownikom objętym przestojem ekonomicznym nie więcej niż o 50%. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pracodawca, u którego

Kancelaria

     

 

Kancelaria Radcy Prawnego                                        NIP: 6951377061                                                     

Magdalena Szeliga                                                                     REGON: 366988841

                                                        

ul. Aleja Wielkopolska 67

60-603 Poznań 

       

tel. 606 98 18 66                                                                        

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu 

Wiemy, że nie można znać się na wszystkim, dlatego specjalizujmy się w sporach i procesach sądowych, prawie gospodarczym, prawie upadłościowym i egzekucji.

Wspieramy klientów dostarczając im wysokiej jakości pomoc prawną w jasnej i zrozumiałej formie.

Atutem kancelarii jest połączenie wiedzy z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym oraz poszukiwaniem nieszablonowych rozwiązań. Dzięki temu klient otrzymuje konkretne rozwiązanie zamiast długiej listy możliwych działań. 

Rozumiemy oczekiwania biznesu wobec prawników. Najważniejszy jest czas i efektywność. Biorąc aktywny udział w procesie podejmowania decyzji przez klientów, stajemy się członkami zespołu klienta i tak też wykonujemy swoją pracę: zaangażowani i lojalni do końca. 

Siła partnerskich relacji z klientem i wzajemnego szacunku pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.  

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Aleja Wielkopolska 67/1

60-603 Poznań 

 

tel.  606 98 18 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841                                                         

                                                                                                    

Szeliga.

KANCELARIA PRAWNA

Kancelaria Szeliga prowadzi spory i procesy cywilne, gospodarcze, administracyjne, arbitrażowe

Spory i

procesy sądowe


Upadłość

i egzekucja


Prawo

 gospodarcze 

  COVID-19  

prawne aspekty pandemii

Prawo

 medyczne 

 

Wiedza i

doświadczenie,

zaangażowanie i najwyższe standardy 

 

Szeliga Magda, procesy sądowe, rozwody, upadłość konsumencka, obsługa spółek, odszkodowania za błąd lekarski, medczyny, medycyna estetyczna, odzyskiwanie wierzytelności