Wróć do aktualności 

4 marca 2020 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy prawa upadłościowego, które diametralnie zmienią dotychczasowe zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej. Moi klienci coraz częściej pytają, co się zmieni w nowych przepisach i czy będzie można łatwiej ogłosić upadłość. Znowelizowane przepisy mają uprościć zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej, ale należy pamiętać, że korzystanie z takiego rozwiązania powinno być ostatecznością, ale na całkowite umorzenie długu będą mogli liczyć tylko niektórzy.

 

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to sądowe postępowanie przeznaczone dla osób fizycznych, które stały się niewypłacalne, tj.  nie są w stanie spłacić zaciągniętych pożyczek lub kredytów.  W wyniku ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej, zobowiązania niewypłacalnego konsumenta zostają umorzone w całości lub w części.

 

Najważniejsze zmiany w znowelizowanych przepisach upadłości konsumenckiej

  • Osoby zadłużone prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane w taki sam sposób jak konsumenci. Dotychczasowe przepisy nie przewidywały takiej możliwości.
  • Sąd nie będzie badał przyczyn niewypłacalności przed wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości.  Samo stwierdzenie niewypłacalności dłużnika wystarczy do ogłoszenia jego upadłości. Dopiero na późniejszym etapie postępowania sąd będzie badał, czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób umyślny.
  • Sam fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie będzie już dawał gwarancji oddłużenia. Sąd odmówi oddłużenia, jeżeli dłużnik celowo trwonił swój majątek i nie regulował swoich zobowiązań, a także w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości sąd umorzył dłużnikowi całość lub część jego zobowiązań.
  • W przypadku ustalenia, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie (nie celowo), plan spłaty wierzycieli może wynosić od 36 do 84 miesięcy (czyli o wiele dłużej niż w przypadku ogłoszenia upadłości z przyczyn od dłużnika niezależnych (np. choroba lub utrata pracy) – w tym przypadku okres ten wynosi 3 lata)

  • Sąd wstrzyma się z rozpoznaniem wniosku o upadłość, jeżeli sąd uzna, że istnieje szansa na porozumienie z wierzycielem. Taka możliwość ma odciążyć sądy, a dłużnikowi zapewnić możliwość oddłużenia bez konsekwencji związanych z ogłaszaniem upadłości.

  • Znowelizowane przepisy zabezpieczą dłużnika przed staniem się bezdomnym z dnia na dzień. Po sprzedaży domu lub mieszkania wydzielona zostanie odpowiednia kwota, za którą dłużnik będzie mógł wynajmować mieszkanie przez 2 lata.

  • Z chwilą rozpoczęcia postępowania upadłościowego nadzór nad majątkiem dłużnika zacznie sprawować syndyk. Likwidacji będą podlegać nieruchomości i rzeczy ruchome, a dłużnik nie będzie miał możliwości dysponowania swoim majątkiem.

 

03 kwietnia 2020
Upadłość konsumencka  – zmiana przepisów od 24 marca

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań 

 

tel.  606 98 18 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841                                                         

                                                                                            

 

Kancelaria Radcy Prawnego            tel. 606 98 19 66                                 NIP: 6951377061                                                                    Specjalizacja

Magdalena Szeliga                             e-mail: kancelaria@szeliga.eu       REGON: 366988841                                                          prawo cywilne

ul. Małeckiego 23/3                             www.szeliga.eu                                                                                                                                 prawo spółek

60-708 Poznań                                                                                                                                                                                                  prawo gospodarcze

                                                                                                                                                                                                                               prawo karne

                                                                                                                                                                                                                               przestępczość gospodarcza

                                                                                                                                                                                                                               prawo pracy 

 

606 98 18 66       

kancelaria@szeliga.eu 

ul. Małeckiego 23/3 Poznań

PRAWO KARNE 

  • jako obrońca reprezentuję Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego

  • reprezentuję pokrzywdzonych   działających w charakterze oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego

 

606 98 18 66       

kancelaria@szeliga.eu 

ul. Małeckiego 23/3 Poznań

Aktualności 

Kancelaria Szeliga prowadzi spory i procesy cywilne, gospodarcze, administracyjne, arbitrażowe