Powrót

 Czytaj więcej 

Wychodzimy z założenia, że nie można znać się na wszystkim, dlatego specjalizujmy się w sporach i procesach sądowych, szeroko rozumianym prawie gospodarczym, a także w prawie upadłościowym i egzekucji.

Spory i procesy

Prowadzenie sporów i procesów sądowych, administracyjnych i arbitrażowych jest jedną z głównych specjalizacji kancelarii i obejmuje najważniejsze dziedziny i gałęzie prawa.

Prowadzimy postępowania przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Wychodzimy z założenia, że proces sądowy powinien stanowić ostateczność, dlatego - 
dzięki zaangażowaniu w mediacje lub rozmowy ugodowe - wielokrotnie z sukcesem unikamy lub kończymy spory już na ich wstępnym etapie.
Prawo gospodarcze
 
Podmiotom gospodarczym oferujemy pełen zakres obsługi prawnej, począwszy od założenia spółki, poprzez wszystkie sprawy związane z jej bieżącym funkcjonowaniem aż po jej likwidację. 

Doradzamy naszym przedsiębiorcom na każdym etapie ich działalności i reprezentujemy ich w sporach sądowych i negocjacjach z partnerami biznesowymi.
Upadłość i egzekucja

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa upadłościowego, reprezentując interesy zarówno dłużników, jak i wierzycieli. Zajmujemy się także upadłością konsumencką na wszystkich jej etapach niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy i wysokości zobowiązań.

Oferujemy również pełną pomoc prawną dłużnikom i wierzycielom na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego oraz w toku sporów sądowych z powództwa przeciwegzekucyjnego. 

Pomagamy wierzycielom niemogących odzyskać swoich wierzytelności lub chcących mieć pewność, że postępowanie egzekucyjne jest prowadzone w sposób chroniący ich interesy.

Specjalizacja

 

Upadłość i egzekucja

 Prawo gospodarcze

 Spory i procesy sądowe

Specjalizacje

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Aleja Wielkopolska 67

60-603 Poznań 

 

tel.  606 98 18 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841                                                         

                                                                                            

      MAGDALENA | SZELIGA

              RADCA PRAWNY

 

Kancelaria Radcy Prawnego                                        NIP: 6951377061                                                     

Magdalena Szeliga                                                                     REGON: 366988841

                                                        

ul. Aleja Wielkopolska 67

60-603 Poznań 

       

tel. 606 98 18 66                                                                        

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu 

Kancelaria Szeliga prowadzi spory i procesy cywilne, gospodarcze, administracyjne, arbitrażowe

Prawo medyczne

 Czytaj więcej 

 Czytaj więcej