Rozwód, obsługa spółek, kontrakty, upadłość konsumencka, egzekucja, pomoc prawna, Poznań, kancelaria, adwokat, pracy, alimenty

_____

 

Specjalizujemy się w sporach i procesach sądowych, prawie medycznym, prawie  gospodarczym oraz w prawie upadłościowym i egzekucji.

 

_____

Zapraszam Państwa do kontaktu 

 

                             

Kancelaria Radcy Prawnego

 
Magdalena Szeliga
 
606 98 18 66
 
 
Aleja Wielkopolska 67/1
60-603 Poznań

 

 

Kontakt      

  

23 kwietnia 2021
Bank PKO BP gotowy na zawieranie ugód z frankowiczami W dniu 23 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie banku PKO BP przyjęło uchwałę o utworzeniu specjalnego funduszu o wartości 6,7
09 kwietnia 2021
  Przedsiębiorca-konsument Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą przysługują w ściśle określonych sytuacjach takie same uprawnienia jak konsumentom. Dotyczy to sytuacji, gdy jednoosobowi przedsiębiorcy kupują towary lub
09 stycznia 2021
Siła wyższa a Kodeks cywilny W praktyce przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec. Przykładami siły wyższej są działania sił
15 kwietnia 2020
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca
04 kwietnia 2020
Ustawa tzw. „tarcza antykryzysowa” wprowadza możliwość obniżenia wynagrodzenia pracownikom objętym przestojem ekonomicznym nie więcej niż o 50%. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pracodawca, u którego
03 kwietnia 2020
4 marca 2020 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy prawa upadłościowego, które diametralnie zmienią dotychczasowe zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej. Moi klienci coraz częściej pytają, co się zmieni w nowych przepisach

Prawo co dnia 

 

COVID-19 

prawne aspekty pandemii 

 

09 stycznia 2021
Siła wyższa a Kodeks cywilny W praktyce przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec. Przykładami siły wyższej są działania sił
04 stycznia 2021
Kogo dotyczy? Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których przeważająca działalność oznaczona jest następującym kodem PKD: 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.12.Z - działalność post produkcyjna
15 grudnia 2020
Tarcza antykryzysowa 6.0 – pomoc dla wybranych branż Tarcza Branżowa 6.0 opublikowana 15 grudnia 2020 r. ma wesprzeć przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o określonym numerze kodu PKD (blisko 40 branż).
03 lipca 2020
Pożyczka 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorców zostanie umorzona automatycznie Ta informacja powinna ucieszyć wszystkich mikroprzedsiębiorców, którzy skorzystali z tej formy pomocy.   Zgodnie z Tarczą Antykryzysową 4.0 przedsiębiorca, który otrzymał pożyczkę w
24 czerwca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0  już obowiązuje – poznaj najważniejsze zmiany! Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., wprowadza szereg istotnych zmian. Oto najważniejsze z nich. 1. Zmiany
26 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów. Tarcza Antykryzysowa 1.0 w art. 15 zzs przewidywała, że bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym między innymi postępowaniach sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych,
25 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów w sprawach administracyjnych  Istotną regulacją Tarczy 1.0 było postanowienie art. 15zzr zawieszające bieg terminów prawa administracyjnego. Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 w okresie
03 maja 2020
Jeżeli korzystasz z wielu instrumentów wsparcia, np. mikropożyczki udzielanej przez powiatowe urzędy pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz ulg w zakresie należności z tytułu najmu, sprawdź zasady kumulacji. Przed
16 kwietnia 2020
W jaki przypadkach Sanepid może nałożyć karę pieniężną? Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem
15 kwietnia 2020
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca
07 kwietnia 2020
Pożyczka do 5.000 zł dla mikro firm. Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy z dnia 07.04.2020 r. : celem mikropożyczki jest utrzymanie w zatrudnieniu pracowników dlatego
05 kwietnia 2020
A) DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ DLA MIKRO, MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Przewiduje się możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek obrotów. Dotyczy

Kancelaria

     

 

Kancelaria Radcy Prawnego                                           NIP: 6951377061                                                     

Magdalena Szeliga                                                                     REGON: 366988841

                                                        

ul. Aleja Wielkopolska 67

60-603 Poznań 

       

tel. 606 98 18 66                                                                        

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu 

Wiemy, że nie można znać się na wszystkim, dlatego specjalizujmy się w sporach i procesach sądowych, prawie gospodarczym, prawie upadłościowym i egzekucji.

Wspieramy klientów dostarczając im wysokiej jakości pomoc prawną w jasnej i zrozumiałej formie.

Atutem kancelarii jest połączenie wiedzy z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym oraz poszukiwaniem nieszablonowych rozwiązań. Dzięki temu klient otrzymuje konkretne rozwiązanie zamiast długiej listy możliwych działań. 

Rozumiemy oczekiwania biznesu wobec prawników. Najważniejszy jest czas i efektywność. Biorąc aktywny udział w procesie podejmowania decyzji przez klientów, stajemy się członkami zespołu klienta i tak też wykonujemy swoją pracę: zaangażowani i lojalni do końca. 

Siła partnerskich relacji z klientem i wzajemnego szacunku pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.  

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Aleja Wielkopolska 67/1

60-603 Poznań 

 

tel.  606 98 18 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841                                                         

                                                                                                    

Szeliga.

KANCELARIA PRAWNA

Rozwody, spółek, dłużnicy, umowy, upadłość konsumencka, egzekucja, pomoc prawna, Poznań, kancelaria, adwokat, pracy, upadłość, konsumencka

Spory i

procesy sądowe


Upadłość

i egzekucja


Prawo

 gospodarcze 

  COVID-19  

prawne aspekty pandemii

Prawo

 medyczne 

 

Wiedza i

doświadczenie,

zaangażowanie i najwyższe standardy 

 

Rozwody, spółek, dłużnicy, umowy, upadłość konsumencka, egzekucja, pomoc prawna, Poznań, kancelaria, adwokat, pracy, upadłość, konsumencka