Wróć do aktualności 

     1 lutego 2020 r. wchodzi w życie tzw. Mały ZUS Plus, który umożliwia płacenie obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców, których przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł.

  Przedsiębiorcy chcący skorzystać z tej ulgi i spełniający warunki, zobowiązani sią najpóźniej do 2 marca 2020 r. złożyć w ZUS stosowne dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla „małego ZUS”: 05 90 albo 05 92). Ponadto w marcu zobowiązani są złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

     Obniżone składki będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.

      Ponadto Ponadto  zmieni się sposób obliczania składek. Dotychczas wysokość składek na „małym ZUS” zależała od wielkości przychodu. Natomiast od lutego będzie zależała od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.

 

 

24 stycznia 2020
Zmiany w "Małym ZUS" od 1 lutego 2020 r.

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań 

 

tel.  606 98 18 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841                                                         

                                                                                            

 

Kancelaria Radcy Prawnego            tel. 606 98 18 66                                 NIP: 6951377061                                                                    Specjalizacja

Magdalena Szeliga                             e-mail: kancelaria@szeliga.eu       REGON: 366988841                                                          prawo cywilne

ul. Młyńska 3/2                                   www.szeliga.eu                                                                                                                                 prawo spółek

61-730 Poznań                                                                                                                                                                                                  prawo gospodarcze

                                                                                                                                                                                                                               prawo karne

                                                                                                                                                                                                                               przestępczość gospodarcza

                                                                                                                                                                                                                               prawo pracy 

 

606 98 18 66       

kancelaria@szeliga.eu 

ul. Małeckiego 23/3 Poznań

PRAWO KARNE 

  • jako obrońca reprezentuję Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego

  • reprezentuję pokrzywdzonych   działających w charakterze oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego

 

606 98 18 66       

kancelaria@szeliga.eu 

ul. Małeckiego 23/3 Poznań

Aktualności 

Kancelaria prowadzi procesy sądowe, w tym procesy cywilne,gospodarcze, administracyjne, rozwody, obsługuje spółki, w tym spółki z.o.o, prowadzi upadłość, w tym upadłość konsumencką oraz pomaga odzyskać należności, pomoc w czasie koronawirusa