Powrót

odszkodowanie za błąd lekarza, błędy medyczne, błąd medyczny, odpowiedzialność cywilna, karna, dyscyplinarna lekarza i dentysty, medycyna estetyczna, obrona lekarzy, renta, błedy w chirurgii plastycznej, błędy okołoporodowe

Prawo medyczne, a w szczególności postępowania sądowe przeciwko lekarzom, i podmiotom medycznym, a także reprezentacja lekarzy w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych stanowi jedno z obszarów praktyki kancelarii.  

Prowadzimy sprawy karne związane z błędami w sztuce lekarskiej i zaniedbaniami lekarskimi oraz występujemy z roszczeniami o odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z tytułu błędów medycznych, szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia zabiegu z zakresu medycyny estetycznej i stomatologii.

Pomoc prawna dla pacjentów

Reprezentujemy pacjentów i ich rodziny w sprawach karnych, sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę przed sądami i towarzystwami ubezpieczeń. Ponadto udzielamy pacjentom porad prawnych w zakresie przysługujących ich praw.  

Pomoc prawna dla lekarzy 

Zapewniamy pomoc prawną personelowi medycznemu, a w szczególności reprezentujemy ich w sprawach karnych dotyczących przestępstw nieumyślnego spowodowania śmierci nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo zgonu lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem. Ponadto reprezentujemy personel medyczny postępowaniach dyscyplinarnych oraz w sprawach dotyczących roszczeń cywilnych. 

Doradzamy w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego i fizjoterapeuty.


Upadłość i egzekucja

 Spory i procesy sądowe

Specjalizacje

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań 

 

tel.  606 98 19 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841                                                         

                                                                                                                           

Kancelaria Radcy Prawnego                                        NIP: 6951377061                                                     

Magdalena Szeliga                                                                     REGON: 366988841

                                                        

ul. Aleja Wielkopolska 67

60-603 Poznań 

       

tel. 606 98 18 66                                                                        

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu 

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Aleja Wielkopolska 67

60-603 Poznań 

 

tel.  606 98 18 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841                                                         

                                                                                            

Kancelaria Szeliga prowadzi spory i procesy cywilne, gospodarcze, administracyjne, arbitrażowe

Prawo

medyczne 

 Prawo gospodarcze