Powrót

Wybrane sprawy

 

 • uzyskaliśmy odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesioną szkodę w kilkudziesięciu sprawach

 • przeprowadziliśmy kilkanaście spraw o zniesienie współwłasności

 • uzyskaliśmy zasądzenie zapłaty na rzecz klienta od jego kontrahenta w kilkudziesięciu sprawach

 • prowadziliśmy sprawy spadkowe oparte na przepisach obowiązujących w różnych krajach, w tym prawie kanadyjskim

 • reprezentowaliśmy klientów w licznych sprawach o rozwód, separację i opiekę nad dzieckiem

 • reprezentowaliśmy klientów przed organami administracji budowalnej w sprawach o uzyskanie korzystnych dla nich warunków zabudowy terenów, legalizacji samowoli budowlanych, obniżenia ustalonej opłaty adiacenckiej

 • reprezentowaliśmy klientów w toku sprawy o wykonanie zawartych już umów deweloperskich i przeniesienie własności lokali na rzecz klientów

 • reprezentowaliśmy przed sądem pracy pracowników bezprawnie zwolnionych przez pracodawcę

 • reprezentowaliśmy przed sądem pracy pracodawców w sprawach dotyczących m.in. wynagrodzenia za nadgodziny

 • reprezentowaliśmy przed organami ściągania i przed sądem pokrzywdzoną spółkę w sprawie popełnienia oszustwa na jej szkodę

 • chroniliśmy dobre imię i reputację prezesa spółki wobec rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat jego rzekomego działania na szkodę spółki

 • w ramach zespołu obrończego reprezentowaliśmy przed organami ścigania i instytucjami finansowymi członków zarządu spółki podejrzanych o działanie na jej szkodę.

 

 

Co robimy?

 

 • reprezentujemy klientów we wszystkich sporach sądowych dotyczących spraw spółek handlowych

 • oferujemy pomoc w sporach korporacyjnych, w tym w zakresie sporów między organami spółek, członkami organów spółek czy też między wspólnikami spółek kapitałowych i osobowych

 • reprezentujemy klientów w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących między innymi zwolnień, wynagrodzeń, dodatkowych świadczeń, mobbingu i dyskryminacji, zakazu konkurencji i obciążeń na rzecz ZUS

 • uzyskujmy odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę

 • reprezentujemy klientów w sprawach rodzinnych, w tym dotyczących separacji, rozwody, opieki nad dzieckiem, małżeńskich umów majątkowych

 • przeprowadzamy sądowe zniesienie współwłasności i podział majątku wspólnego

 • prowadzimy sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym z elementami międzynarodowymi oraz o działy spadków

 • dochodzimy roszczeń pieniężnych

 • zapewniamy pełną obsługę prawną we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych

 

 

Prowadzenie sporów i procesów sądowych, administracyjnych i arbitrażowych jest jedną z głównych specjalizacji kancelarii i obejmuje najważniejsze dziedziny i gałęzie prawa.

Prowadzimy postępowania przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed organami administracji rządowej i samorządowej.

Nasza metodyka pracy pozwala rzetelnie ocenić sytuację procesową klienta, wybrać sposób postępowania najlepiej uwzględniający jego interesy oraz wskazać działania, które pozwolą mu uniknąć podobnych problemów w przyszłości.

Wychodzimy z założenia, że proces sądowy powinien stanowić ostateczność, dlatego - dzięki zaangażowaniu w mediacje lub rozmowy ugodowe - wielokrotnie z sukcesem unikamy lub kończymy spory już na ich wstępnym etapie.

 

Kancelaria Radcy Prawnego        tel. 606 98 19 66                Magdalena Szeliga                         kancelaria@szeliga.eu   

                                                             www.szeliga.eu   

ul. Małeckiego 23/3                                                                        60-708 Poznań                                                                                                                                                                                             

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego       

Magdalena Szeliga     

606 98 19 66                     

kancelaria@szeliga.eu   

www.szeliga.eu   

ul. Małeckiego 23/3                                                                       

60-708 Poznań                                                                                                                                                                                             

 

Upadłość i egzekucja

 Prawo gospodarcze 

Specjalizacje

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Aleja Wielkopolska 67/1

60-603 Poznań 

 

tel.  606 98 18 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841                                                         

                                                                                            

Kancelaria Radcy Prawnego                                        NIP: 6951377061                                                     

Magdalena Szeliga                                                                     REGON: 366988841

                                                        

ul. Aleja Wielkopolska 67

60-603 Poznań 

       

tel. 606 98 18 66                                                                        

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu 

 

Spory

i procesy sądowe

Kancelaria Szeliga prowadzi spory i procesy cywilne, gospodarcze, administracyjne, arbitrażowe

 Prawo medyczne