16 kwietnia 2020

Czy można się odwołać od kary pieniężnej nałożonej przez Sanepid?  

Powrót

W jaki przypadkach Sanepid może nałożyć karę pieniężną?

 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 upoważnia państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych oraz państwowych granicznych inspektorów sanitarnych do nakładania kar pieniężnych za:

  • łamanie zakazu przemieszczania się - od 5 tys. do 30 tys. zł;
  • organizowanie zgromadzeń, spotkań lub imprez (z wyłączeniem tych z najbliższymi) – od 10 tys. do 30 tys. zł;
  • korzystanie z terenów zielonych – od 10 tys. do 30 tys. zł;
  • złamanie zarządzonej przez Sanepid kwarantanny – do 30 tys. zł.

 

W odróżnieniu od mandatów wystawianych przez Policję, w przypadku których zastosowanie znajdują przepisy kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a także kodeksu postępowania karnego, powyższe kary są karami administracyjnymi i mają postać decyzji administracyjnej wydanej na podstawie przepisów szczególnych (tj. wspomnianej powyżej ustawy z dnia 31 marca 2020 roku) i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.  

 

Policjant kieruje wniosek o ukaranie osoby do powiatowego inspektora sanitarnego, który decyduje, czy wymierzyć karę i w jakiej wysokości. Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że osoba ukarana jest zobowiązana do uiszczenia nałożonej kary w terminie 7 dni od jej otrzymania.      

 

Skierowanie wniosku o ukaranie do powiatowego inspektora sanitarnego nie jest jednoznaczne z nałożeniem kary pieniężnej, ponieważ zgodnie z art. 189f  Kodeksu postępowania administracyjnego Sanepid jako organ administracji publicznej, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli:

  1. waga naruszenia prawa jest znikoma, a obywatel przestał naruszać prawo;
  2. za to samo zachowanie została nałożona już inna prawomocna kara, np. grzywna.

 

Odwołanie od decyzji Sanepidu 

 

Należy mieć na uwadze, że decyzja wydana przez powiatowy inspektorat sanitarny nie jest decyzją ostateczną i osoba ukarana może zgodnie z art.127 Kodeksu postępowania administracyjnego odwołać się od powyższej decyzji do organu administracji publicznej wyższego stopnia (w tym przypadku będzie to Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ) w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o ukaraniu grzywną.

 

W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez wojewódzkiego inspektora, taka osoba ma możliwość zaskarżenia decyzji organu odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie, w razie nieuwzględnienia skargi, wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z omawianym problemem, prosimy o kontakt.  

 

 

                                                 

                                                                                                    

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       

e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

                                                                                                    NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

09 stycznia 2021
Siła wyższa a Kodeks cywilny W praktyce przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec. Przykładami siły wyższej są działania sił
04 stycznia 2021
Kogo dotyczy? Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których przeważająca działalność oznaczona jest następującym kodem PKD: 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.12.Z - działalność post produkcyjna
15 grudnia 2020
Tarcza antykryzysowa 6.0 – pomoc dla wybranych branż Tarcza Branżowa 6.0 opublikowana 15 grudnia 2020 r. ma wesprzeć przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o określonym numerze kodu PKD (blisko 40 branż).
24 czerwca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0  już obowiązuje – poznaj najważniejsze zmiany! Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., wprowadza szereg istotnych zmian. Oto najważniejsze z nich. 1. Zmiany
26 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów. Tarcza Antykryzysowa 1.0 w art. 15 zzs przewidywała, że bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym między innymi postępowaniach sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych,
25 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów w sprawach administracyjnych  Istotną regulacją Tarczy 1.0 było postanowienie art. 15zzr zawieszające bieg terminów prawa administracyjnego. Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 w okresie

Powiązane artykuły

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Aleja Wielkopolska 67/1

60-603 Poznań 

 

tel.  606 98 18 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841   

COVID 19, pandemia, koronawirus

      MAGDALENA | SZELIGA

              RADCA PRAWNY

 

Kancelaria Szeliga prowadzi spory i procesy cywilne, gospodarcze, administracyjne, arbitrażowe
Szeliga Magda, procesy sądowe, rozwody, upadłość konsumencka, obsługa spółek, odszkodowania za błąd lekarski, medczyny, medycyna estetyczna, odzyskiwanie wierzytelności