03 lipca 2020

Pożyczka 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorców zostanie umorzona automatycznie

Powrót

Pożyczka 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorców zostanie umorzona automatycznie

 

Ta informacja powinna ucieszyć wszystkich mikroprzedsiębiorców, którzy skorzystali z tej formy pomocy.  

 

Zgodnie z Tarczą Antykryzysową 4.0 przedsiębiorca, który otrzymał pożyczkę w wysokości 5.000 zł nie będzie musiał składać wniosku o jej umorzenie, a urząd pracy umorzy ją z urzędu pod warunkiem, że taki przedsiębiorca nie zamknie ani nie zawiesi prowadzonej działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

 

Mikropożyczka wciąż dostępna

 

O pożyczkę w wysokości 5.000 zł wciąż może się ubiegać osoba, która spełnia następujące kryteria:

 

  • prowadziła działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku (w tarczy 2.0 był to 1 marca 2020 roku),
  • prowadzi działalność gospodarczą lub małą firmę zatrudniającą do 9 pracowników,
  • prowadzi działalność gospodarczą na zasadach samozatrudnienia.

 

Wniosek o przyznanie pożyczki można złożyć w Powiatowych Urzędach Pracy i można ją przeznaczyć na bieżące koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, m.in. na opłacenie podatków, składek ZUS, czynsz.

 

Co nowego w tarczy 4.0

 

Ponadto nowa ustawa przewiduje m.in. wakacje kredytowe dla posiadaczy kredytów konsumenckich i hipotecznych, przepisy o pracy zdalnej i zaległym urlopie oraz wprowadza niekorzystne przepisy umożliwiające obniżenie wynagrodzenia pracownika nawet o 50%.  Więcej informacji na temat zmian wprowadzonych nową ustawą znajdą Państwo w naszym artykule Tarcza antykryzysowa 4.0 już obowiązuje - poznaj najważniejsze zmiany

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu. 

 

 

 

 

                                                 

                                                                                                    

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       

e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

                                                                                                    NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

09 stycznia 2021
Siła wyższa a Kodeks cywilny W praktyce przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec. Przykładami siły wyższej są działania sił
04 stycznia 2021
Kogo dotyczy? Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, których przeważająca działalność oznaczona jest następującym kodem PKD: 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.12.Z - działalność post produkcyjna
15 grudnia 2020
Tarcza antykryzysowa 6.0 – pomoc dla wybranych branż Tarcza Branżowa 6.0 opublikowana 15 grudnia 2020 r. ma wesprzeć przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o określonym numerze kodu PKD (blisko 40 branż).
24 czerwca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0  już obowiązuje – poznaj najważniejsze zmiany! Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., wprowadza szereg istotnych zmian. Oto najważniejsze z nich. 1. Zmiany
26 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów. Tarcza Antykryzysowa 1.0 w art. 15 zzs przewidywała, że bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym między innymi postępowaniach sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych,
25 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów w sprawach administracyjnych  Istotną regulacją Tarczy 1.0 było postanowienie art. 15zzr zawieszające bieg terminów prawa administracyjnego. Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 w okresie

Powiązane artykuły

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Aleja Wielkopolska 67/1

60-603 Poznań 

 

tel.  606 98 18 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841   

COVID 19, pandemia, koronawirus

      MAGDALENA | SZELIGA

              RADCA PRAWNY

 

Kancelaria Szeliga prowadzi spory i procesy cywilne, gospodarcze, administracyjne, arbitrażowe
Szeliga Magda, procesy sądowe, rozwody, upadłość konsumencka, obsługa spółek, odszkodowania za błąd lekarski, medczyny, medycyna estetyczna, odzyskiwanie wierzytelności