03 lipca 2020

Pożyczka 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorców zostanie umorzona automatycznie

Powrót

Pożyczka 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorców zostanie umorzona automatycznie

 

Ta informacja powinna ucieszyć wszystkich mikroprzedsiębiorców, którzy skorzystali z tej formy pomocy.  

 

Zgodnie z Tarczą Antykryzysową 4.0 przedsiębiorca, który otrzymał pożyczkę w wysokości 5.000 zł nie będzie musiał składać wniosku o jej umorzenie, a urząd pracy umorzy ją z urzędu pod warunkiem, że taki przedsiębiorca nie zamknie ani nie zawiesi prowadzonej działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

 

Mikropożyczka wciąż dostępna

 

O pożyczkę w wysokości 5.000 zł wciąż może się ubiegać osoba, która spełnia następujące kryteria:

 

  • prowadziła działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku (w tarczy 2.0 był to 1 marca 2020 roku),
  • prowadzi działalność gospodarczą lub małą firmę zatrudniającą do 9 pracowników,
  • prowadzi działalność gospodarczą na zasadach samozatrudnienia.

 

Wniosek o przyznanie pożyczki można złożyć w Powiatowych Urzędach Pracy i można ją przeznaczyć na bieżące koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, m.in. na opłacenie podatków, składek ZUS, czynsz.

 

Co nowego w tarczy 4.0

 

Ponadto nowa ustawa przewiduje m.in. wakacje kredytowe dla posiadaczy kredytów konsumenckich i hipotecznych, przepisy o pracy zdalnej i zaległym urlopie oraz wprowadza niekorzystne przepisy umożliwiające obniżenie wynagrodzenia pracownika nawet o 50%.  Więcej informacji na temat zmian wprowadzonych nową ustawą znajdą Państwo w naszym artykule Tarcza antykryzysowa 4.0 już obowiązuje - poznaj najważniejsze zmiany

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu. 

 

 

 

 

                                                 

                                                                                                    

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       

e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

 

Kancelaria Radcy Prawnego           

Magdalena Szeliga   

ul. Małeckiego 23/3 

60-708 Poznań     

 

tel. 606 98 19 66                                                                       e-mail: kancelaria@szeliga.eu                

www.szeliga.eu                                             

                                                                                                    NIP: 6951377061 

REGON: 366988841   

24 czerwca 2020
Tarcza antykryzysowa 4.0  już obowiązuje – poznaj najważniejsze zmiany! Tarcza antykryzysowa 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., wprowadza szereg istotnych zmian. Oto najważniejsze z nich. 1. Zmiany
26 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów. Tarcza Antykryzysowa 1.0 w art. 15 zzs przewidywała, że bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym między innymi postępowaniach sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych,
25 maja 2020
Tarcza antykryzysowa 3.0 przywraca bieg terminów w sprawach administracyjnych  Istotną regulacją Tarczy 1.0 było postanowienie art. 15zzr zawieszające bieg terminów prawa administracyjnego. Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 w okresie
18 maja 2020
Siła wyższa a Kodeks cywilny W praktyce przyjmuje się, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec. Przykładami siły wyższej są działania sił
16 kwietnia 2020
W jaki przypadkach Sanepid może nałożyć karę pieniężną? Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem
05 kwietnia 2020
A) DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ DLA MIKRO, MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Przewiduje się możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek obrotów. Dotyczy

Powiązane artykuły

Kancelaria Radcy Prawnego                    

Magdalena Szeliga                                                             

ul. Aleja Wielkopolska 67/1

60-603 Poznań 

 

tel.  606 98 18 66 

e-mail: kancelaria@szeliga.eu     

www.szeliga.eu   

 

NIP: 6951377061                                                                    

REGON: 366988841   

COVID 19, pandemia, koronawirus

      MAGDALENA | SZELIGA

              RADCA PRAWNY

 

Kancelaria Szeliga prowadzi spory i procesy cywilne, gospodarcze, administracyjne, arbitrażowe
Szeliga Magda, procesy sądowe, rozwody, upadłość konsumencka, obsługa spółek, odszkodowania za błąd lekarski, medczyny, medycyna estetyczna, odzyskiwanie wierzytelności